Hotarâri ale Consiliului Local Şoarş 2021

<<-Inapoi

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 06.01.2021

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat incheierea exercitiului bugetar al anului 2020

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 06.01.2021


privind utilizarea definitiva a sumei de 1.823.087,10 lei din excedentul anual a bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019 pentru acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare 2020

H O T A R A R EA NR.3 din 06.01.2021

privind completarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Soars

HOTĂRÂREA Nr.4 din 29.01.2021

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.5 din 29.01.2021

privind alegerea unui consilier de sedinta pentru luna februarie 2021

HOTĂRÂREA Nr.6 din 29.01.2021

privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor in baza art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTĂRÂREA Nr.7 din 29.01.2021

privind aprobarea retelei scolare a Comunei Soars pentru anul scolar 2021-2022

HOTĂRÂREA Nr.8 din 29.01.2021

privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Soars a terenurilor aferente unor drumuri de exploatare si canale

HOTĂRÂREA Nr.9 din 29.01.2021

privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Soars a terenurilor aferente unor drumuri de exploatare si canale

<<-Inapoi