Concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privitor la : aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOARS PROIECT DE HOTĂRÂRE Privitor la : aprobarea …
Continuă lectura Concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren

Proiecte de Hotarâri ale CL

Proiecte HCL Şoarş 4. – PROIECT DE HOTARARE Cu privire la: Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Soars judeţul Brasov pe baza procedurilor de atribuire specifice legislaţiei achiziţiilor publice 5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE Privitor la : aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe …
Continuă lectura Proiecte de Hotarâri ale CL