PROIECT DE HOTARARE Cu privire la: Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Soars judeţul Brasov pe baza procedurilor de atribuire specifice legislaţiei achiziţiilor publice

PROIECT DE HOTARARE Cu privire la: Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Soars judeţul Brasov pe baza procedurilor de atribuire specifice legislaţiei achiziţiilor publice


 

Nr.1952 din 12.06.2019 A N U N Ţ - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire avand ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare in comuna Soars, judetul Brasov”.

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE Cu privire la: Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Soars judeţul Brasov pe baza procedurilor de atribuire specifice legislaţiei achiziţiilor publice

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI pentru delegarea „Serviciului de salubritate” – Activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora”

 

 

 

 

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI ȘOARȘ

 

 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ teritoriala a comunei Șoarș, judetul Brasov

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la REGULEMENT Indicatori performanta Soars

 

 

 

 

Anexa nr.2 la caietul de sarcini - Lista agentilor economici si a institutiilor publice din aria de operare

 

 

 

 

Anexa nr.3 la caietul de sarcini Graficul de colectare a deseurilor municipale de la toti utilizatorii, inclusiv agenti economici

 

 

 

 

Anexa nr.4 la Caietul de sarcini Frecvența de colectare a deseurilor municipale de la beneficiarii serviciului de salubritate inclusiv agenti economici si institutii publice

 

 

 

 

Anexa nr.6 la Caietul de sarcini Breviarul de calcul nr.2 Volumul mediu de deseuri menajere ce urmeaza a fi transportate

 

 

 

 

Anexa nr.7 la Caietul de sarcini Traseele de colectare și transport a deseurilor Pe raza comunei Șoarș

 

 

 

 

Anexa nr. 8 Indicatori performanta Soars

 

 

 

 

Anexa nr. 9 - MATRICEA RISCURILOR Soars

 

 

 

 

 


Publicat: Miercuri, 12 iunie 2019, ora 15:40