PH privind aprobarea delegării serviciului de salubritate al comunei Soars în baza documentelor ce reglementează activităţi specifice de utilitate şi interes public


Proiect de hotarare

privind aprobarea delegării serviciului de salubritate al comunei Soars în baza documentelor ce reglementează activităţi specifice de utilitate şi interes public


  PH privind aprobarea delegării serviciului de salubritate al comunei Soars în baza documentelor ce reglementează activităţi specifice de utilitate şi interes public
     
  STUDIU DE FUNDAMENTARE privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Soars. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere
     
  REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Serviciului public de salubrizare din Comuna Soars întocmit conform Ordinului ANRSC nr. 82/2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
     
  CAIET DE SARCINI pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor comunale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Soars
     
  Exploatarea serviciului public de salubrizare, respectiv a activităţilor de colectare si transport a deşeurilor menajere, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, din aria administrativ- teritoriala a Comunei Soars
     
  STRATEGIA DE CONTRACTARE
     

Publicat: Vineri, 24 martie 2017, ora 16:01