Hotarâri ale Consiliului Local

Hotarâri ale CL Şoarş pt. IANUARIE 2017


 

Dispozitia si Hotararea Nr. 1 din 06.01.2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017

 

Hotararea nr.4 din 23 ianuarie 2017 - privind aprobarea reţelei şcolare a Comunei Soars pentru anul şcolar 2017-2018

 

Hotararea nr.5 din 23 ianuarie 2017 - privind aprobarea Calendarului Manifestărilor Cultural-educative, sportive si artistice de interes local care se vor desfasura pe parcursul anului 2017 in COMUNA SOARS

 

Hotararea nr.6 din 23 ianuarie 2017 - privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001

 

Hotararea nr.7 din 23 ianuarie 2017 - privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor si modalităţilor de acordare a ajutoarelor in baza art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

Hotararea nr.8 din 23 ianuarie 2017 - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare doamnei Bidi Florica domiciliata in Soars nr. 119-beneficiara a prevederilor legii nr.416/2001 ca urmare a decesului concubinului sau Lucaci Ludovic

 

Hotararea nr.9 din 23 ianuarie 2017 - Privind retragerea UAT Comuna Soars din cadrul RPL Pădurile Fagarasului RA

 

Hotararea nr.10 din 23 ianuarie 2017 - Privind suspendarea organizării licitaţiilor pentru valorificarea masei lemnoase provenita din fondul forestier-proprietate publica a UAT Comuna Soars.

 

HOTĂRÂREA nr.11 din 23 IANUARIE 2017 - privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit

 

Hotararea nr.12 din 23 ianuarie 2017 - Privind aprobarea preţului de vanzare directa a lemnului de foc provenita din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Soars in anul 2017 către cetăţenii comunei Soars

   
 
Statistici site
Membri : 1
Conţinut : 66
Număr afişări conţinut : 198974
Cauta
Vizitatori acum
Avem 20 vizitatori online
Logare utilizator